กิจกรรมกีฬา​สาน​สัมพันธ์​ JBM 62 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

6 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา​สาน​สัมพันธ์​ JBM 62 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. 

Tumbuhkan persatuan Hasilkan persaudaraan ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมอาคารกิจกรรมนักศึกษา Union