กิจกรรมกีฬา​สาน​สัมพันธ์​ JBM 62 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

12 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬา​สาน​สัมพันธ์​ JBM 62 หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

เข้า่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ JBM 62 ณ โรงยิมอาคารกิจกรรมนักศึกษา Student union