ขอเชิมร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย-มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ ประจำปี 2563

3 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์อาหารไทย-มลายู แกงมัสมั่นเนื้อ

โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม