กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือก

18 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพทางเลือก วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์