ฮารีรายอสัมพันธ์ จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม

8 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายูเข้าร่วมกิจกรรมรายอสัมพันธ์ 
SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 1438

จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา