นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

14 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 7 -10 พฤศจิกายน 2560 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 

ได้เดินทางไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

เพื่อนิเทศและรับมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

และได้ร่วมพูดคุย เกี่ยวกับโครงการ Double Degree (หลักสูตรสองปริญญา) 

หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือเป็นอย่างสูง                     

แม้จะอยู่ต่างแดน แต่นักศึกษาของเราและอาจารย์จาก มรย. ก็ได้รับการต้อนรับ การดูแลที่ดีมาก อบอุ่น เป็นกันเองสุดๆ                 

ณ โอกาสนี้เราขอน้อมรับทุกข้อแนะนำมาปรับปรุงให้นักศึกษาในรุ่นต่อไป

เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและสถาบันในอนาคต
ขอบคุณคะ

 

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

http://sastra.um.ac.id/perpisahan-dengan-mahasiswa-yala-rajabat-thailand-yang-telah-menyeleseikan-program-belajar-selama-3-bulan-di-fakultas-sastra-universitas-negeri-malang/