นศ. มลายู ศศ.บ. เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษา

10 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์สหกิจนานาชาติใน 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี