นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศบ ร่วมกิจกรรม ILADUN 2019

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 

วันที 30 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคม

โดยช่วงเช้านักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาภาษามลายู จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาลายา

และช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพูดคุยกับเจ้าของภาษามลายู ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

ขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา

ขอบคุณท่านคณบดี ผอ.สำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อำนวยความสะดวกเรื่องอาคาร สถานที่ และอาหาร

ขอขอบคุณฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่ช่วยประสานงานเอกสารและดำเนินดารต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณของที่ระลึกและวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจากฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่จัดเตรียมเพื่อมอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มอบโอกาสดีให้นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย เป็นอย่างยิ่ง สำหรับประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน ยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมเยือน จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานและพบปะอีกครั้งต่อไป