กิจกรรมพบปะครอบครัว JBM ในคืนวันศุกร์

26 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้จัดกิจกรรมพบปะครอบครัว JBM 

และได้เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 4 มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมละหมาด อ่านอัลกุรอานในค่ำคืนที่ดีของสัปดาห์ รับประทานอาหารค่ำร่วมกันด้วยเมนูสุดคลาสสิค ข้าวยำ ไข่ต้ม และบูดู

อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63

ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตั้งแต่เวลา 18.30 - 21.00 น. ขอขอบคุณทุกความตั้งใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งไม่ใช่เพียงการพบปะ พูดคุย 

แต่เป็นการสานสัมพันธ์อันดีงาม ด้วยวัฒนธรรมมลายู และวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การละหมาดและอ่านอัลกุรอ่านร่วมกัน

จะยิ่งทำให้ครอบครัวเรา ชาว JBM มีความบางรอกันมากยิ่งขึ้น ท้ายนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ 

ทบทวนบทเรียน เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลสอบปลายภาค และรอต้อนรับการกลับมาของรุ่นพี่ปี 4 ที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ด้วยกำหนดการที่ดี อินชาอัลลอฮฺ เราจะพบกันอีกครา เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

"just do your best, I know you can do it my JBM"