อาจารย์ร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "กาละแม ของเยาวชนตำบลสะเอะ ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา" โครงการ U2T

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 3 มีนาคม 2566 อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ได้ร่วมออกบูธจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ภายในงาน "เทศกาลอาหารจานเด็ด เทศบาลนครยะลา ครั้งที่ 22" ณ สนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลา ซึ่งอาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ เป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ "กาละแม ของเยาวชนตำบลสะเอะ ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา"