นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development : SEED

10 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2566 อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (ศศ.บ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้นำตัวแทนนักศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1.นางสาวซุลฮา ปูเต๊ะ รหัสนักศึกษา 406537007  
2.นางสาวกูอัสลีนา กูมูดอ  รหัสนักศึกษา 406537018
3.นางสาวนูรรีซา แมเราะ รหัสนักศึกษา 406437018 


เข้าร่วมโครงการ Social Enterprise for Economic Development : SEED โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย ได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตลอดจนการทำธุรกิจชุมชนในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม 2566 ณ Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย 


ขอให้น้องๆ เต็มที่กับโอกาสในครั้งนี้นะคะ ดูแลสุขภาพด้วยคะ รอวันที่เธอกลับมาเล่าประสบการณ์ที่ได้เจอ ได้ลอง ได้ทำ อินชาอัลลอฮ