คณาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน "กล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู"

14 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.40 น. อาจารย์สูฮัยลา  บินสะมะแอ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.พารีดา หะยีเตะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน "กล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู หัวข้อ Membangkit inspirasi" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เปิดโลกกิจกรรม สู่โโลก Innovation แห่ง YRU" ภายใต้หัวข้อ "ปล่อยของ มรย." จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคาร 23 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู และขอชื่นชม ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและผู้ร่วมประกวดทุกคน ที่ได้เปิดโกาสให้ตัวเองได้สะสมประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม และร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

และขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษามลายูให้กับนักศึกษา มรย.