กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาษามลายู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 – 8 มีนาคม 2566 เพื่อให้นักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานรัฐ ร่วมนำเสนอโครงการจากการปฏิบัติการสหกิจศึกษา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงาน ทัศนคติ และการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติจริงของนักศึกษา  ณ ห้องประชุมกาน เฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ขอขอบคุณ อาจารย์มูหมัด เจะและ ที่มาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา

ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณวงอนาซีดที่มอบการแสดงที่ดี เป็นความทรงจำดีๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณน้องๆ ชั้นปีที่ 1-2 ที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาของรุ่นพี่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติสหกิจศึกษาภาษามลายู ในปีการศึกษาสุดท้ายนี้ และขอดุอาร์ให้น้องๆ ได้พบกับเส้นทางที่ดีที่ตนเลือกเดิน ขอให้ริสกีเพิ่มพูน ขอให้มีการงานหน้าที่ที่ดีเพื่อชีวิตที่บารอกัตทั้งในดุนยาและอาคีรัต