คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มรย. ประจำปีการศึกษา 2565

31 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มรย. ประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมเป็นตัวแทนอาจารย์มอบชุดครุยให้แก่ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ว่าที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา