นักศึกษาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ รหัส 65 ร่วมโครงการ Pre-course Experience ปีการศึกษา 2566

6 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ เข้าร่วมปฐมนิเทศ (รูปแบบออนไลน์) ก่อนเริ่มร่วมโครงการ Pre-course Experience การสร้างประสบการณ์ในการทำงานและการเรียนรู้ก่อนเรียนภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสำรวจความพร้อมของนักศึกษาก่อนเริ่มปฏบัติงาน  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานของอาชีพ สัมผัสประสบการณ์ และบทบาทของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ตลาดงาน และเพื่อบูรณาการกับรายวิชาภาษามลายูเพื่อประกอบการธุรกิจในอาเซียน ในสถานประกอบการต่างๆ นั้น 

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน สำหรับโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์อีกขั้นของการเป็นนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ทั้งนี้ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ กล่าวว่า

"ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจไปทำงานนะคะ เริ่มต้นการทำงานด้วยบิสมิลละห์ ส่งรอยยิ้ม สดใสให้กับทุกคนในองค์กร 

ทุกๆ เช้ามาทำงานก่อนเวลา 20 นาที ทักทายทุกคน พี่เลี้ยง พี่ๆที่ทำงาน พร้อมกับเอ่ยคำ “มีอะไรให้หนูช่วยมั้ยคะ?” 

เราไปเพื่อสังเกตุการทำงาน และไปช่วยทำงานให้พี่ๆ (เพื่อแลกกับประสบการณ์การทำงานในองค์กร พี่ๆ ช่วยสอนงานให้พวกเรา) 

ปัญหามีไว้แก้ เพื่อให้เราเข้มแข็ง อย่างเพิ่งนอยด์ อย่าเพิ่งท้อ ทุกๆวันเราจะเจอบททดสอบทุกวัน 

Pre-course คือ ความท้าทาย ที่ explore ประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนค่ะ 

ถ้าเราผ่าน pre-course ได้พวกเราจะเข้มแข็งประสบการณ์การทำงานในองค์กรในระดับหนึ่งนะคะ 

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ดี อินซาอัลลอฮ พวกเราทุกคนจะทำได้ดี และผ่านมาได้อย่างราบรื่นนะคะ 

อาจารย์ทุกคนเขื่อในความสามารถของพวกเรา ว่าพวกเราต้องทำได้ค่ะ"