Falsafah, Misi, Kepentingan & Objektif

April 18, 2024 (Admin) INFO PBM

Falsafah

Menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran dalam Bahasa Melayu berfukus kepada identiti tempatan dan menjadi guru yang profesional pada peringkat sub serantau dan peringkat serantau.

Misi

Universiti Rajabhat Yala sebagai universiti yang membangunkan rakrat tempatan dan berfukus kepada penghasilan graduan yang sesuai dengan kemampuan orang tempatan. Selain itu, untuk meningkatkan kualiti dalam kehidupan yang kebahagiaan dalam masyarakat. Seperti identiti Universiti Rajabhat Yala yang sudah berada iaitu graduan harus pandai IT, berkhidmatan, berusaha dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Namun, program Pendidikan Bahasa Melayu mengambil berat terhadap penghasilan graduan dan pembangunan masyarakat tempatan untuk menjadi orang yang berilmu dan memahir dalam bidang yang belajar juga dapat membangunkan diri dan masyarakat secara berterusan.

Kepentingan

Thailand adalah ahli Komuniti ASEAN yang mengakibatkan perubahan ekonomi, sosial dan budaya. Institusi pendidikan tinggi perlu bersedia untuk perubahan tersebut. Untuk menanggapi persaingan ekonomi yang lebih tinggi. Pergerakan buruh percuma dan aliran budaya. Rakyat setempat mesti mempunyai pengetahuan yang luas mengenai situasi domestik dan antarabangsa supaya dapat menyebar ilmu kepada orang luar negara. Bahasa adalah alat penting dalam mencari maklumat. Kesedaran Terutamanya bahasa Melayu, yang merupakan bahasa yang paling mesra pengguna dalam komuniti ASEAN. Pengetahuan dan kemahiran bahasa Melayu akan membantu untuk berkomunikasi, menyebarkan maklumat dan pengambilan maklumat itu menjadi lebih berkesan.

Objektif

Program Pendidikan Bahasa Melayu fakulti Pendidikan Universiti Rajabhat Yala mengadakan objektif untuk menghasilkan duru Bahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri empat bidang seperti berikut:

  1. Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mengajar Bahasa Melayu di bawah masyarakat pelbagai budaya dan dapat bertugas yang berlainan berkaitan dengan kemahiran Bahasa Melayu.
  2. Mempunyai moral, etika, kemunasabahan dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Juga mempunyai hubungan terbaik untuk dapat bertugas dengan orang ramai dengan bergembira.
  3. Mempunyai kebanggaan terhadap diri sendiri dan memandang positif terhadap kursus.
  4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran dalam menuntut ilmu pengetahuan juga teknologi dalam pembelajaran untuk membangunkan diri dan masyarakat.