ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซนีย์ ตำภู ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซนีย์ ตำภู อาจารย์หลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560