หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปี 2562

4 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางด้านภาษามลายูให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านภาษามลายูให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในวันที 8 กรกฎาคม 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้