กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Bic Cleaning Day

14 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Bic Cleaning Day ณ บริเวณหน้าอาคารละหมาด ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป