คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมประชุม

2 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ 2 มีนาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย​ ดร.สุ​วิทย์​ เมษินทรีย์