ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ ที่ได้ผ่านเข้ารอบการนำเสนอธุรกิจแพลตฟอร์มซักอบรีดออนไลน์

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษารมลายู ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแพลตฟอร์มซักอบรีดออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย และผู้เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งหมด 200 ทีม ซึ่งอาจารย์อาลียะห์ มะแซ ได้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้