ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ2

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ2 ในการประกวดอาซูรอสัมพันธ์ 2561/1440 ฮ. ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณถนนข้างอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา