ขอแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2

3 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับ นายอาฟีฟี ฮะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมการประกวดบทกวีภาษามลายู และนางสาวรุสนีดา หะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานภาษามลายู จากกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาในมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในวันที่ 31 มกราคม 2562