ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโนรอาตีกะ สามะ และทีมงาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

11 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโนรอาตีกะ สามะ และทีมงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์อาลียะห มะแซ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ในการประกวด Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 ซึ่งนักศึกษาส่งประกวดในหัวข้อนวัตกรรมเรื่อง หนังสือดิจิทัลการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร