ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวีณา ดาโอะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวปวีณา ดาโอะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยการแข่งขันประเภทตอบปัญหาทั่วไป จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ