ขอแสดงความยินดีกับทีม NATOMONG E-SPORT นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันประเภท ROV ทีม NATOMONG E-SPORT
1. นายอัฎฮาร์ เปาะสูอาแว นักศึกษาชั้นปีที่3   2. นายมุสอับ วาเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่3
3. นางสาวซูไวบ๊ะ ลือโม๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่2
 
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ