ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อนาชีด ทีม Banathulhuda และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Nurl qalbi หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้าร่วมกิจกรรม Huso Online Academic Festival 2020 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับประเภทขับร้องอานาชีด ทีม Banathulhuda โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1
1.นางสาวนูรฟาเต็ม เมาะบากอ
2.นางสาวกิสมี ปูเต๊ะ
3.นางสาวนูรไลลา เตะ
4.นางสาวฟาราโนเรี๊ยะ ยะระ
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประเภทขับร้องอนาชีด ทีม Nurl qalbi โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2
1.นางสาวแวอัฟนาน หยงสตาร์
2.นางสาวนูรกีซันอัยนี มีเหาะ
3.นางสาวสีตีอัสมะห์ บินสาแม
4.นางสาวซะฮีเราะห์ ยาการียา
5.นางสาวสูอีอัสรา ลอนิ
 
จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ