ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนีย์ ตำภู ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

10 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (อาจารย์)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนีย์ ตำภู คือผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าว ในการนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู จึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับทุนตามความฝัน และทางหลักสูตรขออวยพรให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไซนีย์ ตำภู ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษา และครอบครัว