ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมาตรการและแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid

30 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีมาตราการและแนวปฏิบัติเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนภายในอาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป