ขอเรียนเชิญนักศึกษาหลักสุตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรม Pesta Akademik PBM kali - 2

9 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้กำหนดจัดกิจกรรม PBM ACADEMIC เตรียมพบกับกิจกรรมสุดว้าวในการแข่งขันวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดดังนี้

Online ได้แก่ เรียงความ, Sajak, วีดีโอแนะนำหลักสูตร, เล่านิทาน และวาดรูป

Onsite (รับจำนวนจำกัด) ได้แก่ ร้องอนาชีด, Spelling, Kahoot, E-SPORT = ROV / PES

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2565