ขอแสดงความยินดีกับนายยามาลุตดีน กาเดร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานเอก ประจำปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น (นักศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ขอแสดงความยินดีกับนายยามาลุตดีน กาเดร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์