กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

28 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสาขาวิชาภาษามลายู แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีนโยบายในการส่งเสริมและทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ประกวดเล้าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย ประกวดอ่านกวีภาษาอินโดนีเซีย และประกวดสะกดคำในภาษาอินโดนีเซีย ( Lomba Pidato, Bercerita, Membaca Puisi, dan Mengeja Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 72 Republik Indonesia ) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี