ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันทักษะภาษามลายูของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายของคนในพื้นที่ให้เกิดความสันติสุข กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษามลายู ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา