กิจกรรมสัมมนาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมการ เฉ่า

8 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก Universitas Negeri Malang (UM) Indonesia ภายใต้กิจกรรม UM TOP SCIENTIST AND ALUMNI IN YRU, THAILAND: 7 MARCH 2023 ณ ห้องประชุมการ เฉ่า ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา