คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย

31 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม
วันนี้ 30 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมมอบชุดครุยบัณฑิตในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา