ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

23 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายุที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 ประเภทเล่านิทานภาษามลายู

และอันดับ 3 ประเภทประกวดอ่านบทกวีภาษามลายู ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี