กิจกรรม Jalinan Mesra Melayu EDU

2 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อคืนวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30-23.00 น. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู้น้อง โดยมีชื่อกิจกรรมว่า "Jalinan Mesra Melayu EDU" ณ อาคารประกอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ในหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมาร่วมงาน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอาจารย์ฮัสบูลลอฮ์ นะดารานิง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู กิจกรรมภายในงานก็จะมีการแสดงจากตัวแทนในแต่ละชั้นปี และมีการแลกของขวัญกันเล็กๆน้อยๆ จบท้ายด้วยการรับประทานอาหารค่ำพร้อมกันทั้งคณาจารย์และนักศึกษา