คณาจารย์หลักสูตรภาษามลายู ค.บ. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 62

2 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2562) คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
พร้อมกับให้โอวาท กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และชี้แนะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย