กิจกรรม รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูทุกคน เข้าร่มกิจกรรม รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมหลังใหญ่