กิจกรรม ต้อนรับปีใหม่อิสลาม 1442 H

5 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 - 4 ได้จัดกิจกรรม ต้อนรับปีใหม่อิสลาม 1442 H ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา