กิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา