คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

29 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 59 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยอาจารย์นิเทศก์ประจะสาขาและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด