ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโนรอาตะกะ สามะและทีมงาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

11 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโนรอาตีกะ สามะ และทีมงาน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์อาลียะห์ มะแซ อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Idnovation 2020 เรื่อง หนังสือดิจิทัล การสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน พร้อมโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท