คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรม "ฮารีรายอ สัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444"

12 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้เข้ารวมกิจกรรม "ฮารีรายอ สัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช  1444" โดยจะมีการร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงอนาซีด พบปะ พดคุยระหว่างบุคลากร กิจกรรมขออภัยซึ่งกันและกัน ร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ และรางวัลใหญ่ทองคำ เวลา 10.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา