กิจกรรม Melayu day @ yala ปี 61

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เข้าร่วมกิจกรรม Melayu day @ yala ปี 2561

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยภายในงานจะมีซุ้มจัดนิทรรศการต่างๆ และการแสดงเกี่ยวกับประเพณวัฒนธรรม

และความเป็นอยู่ของคนในแหลมมลายู