อุดมการณกับการทำงาน

12 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) Youtube


เคยหรือไม่ ที่อุดมการณ์การทำงานหรือการทำกิจกรรมของเราต่างกับผู้นำของเรา แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ... ...ถามตอบตามแนวคิดของคุณกลินท์ ช่วยจำแนก ผู้จัดการสำนักทรัพยากรบุคคลเขตต่างประเทศ ประจำประเทศอินเดีย บริษัท CPF...@klin Matahari ในกิจกรรมเวนาออนไลน์ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อการเป็นนักปกครองที่ดี" วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ดำเนินรายการโดย อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จัดโดย หลักสูตรรัฐศาสรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน #สิงห์เทาชายแดนใต้

https://youtu.be/yOHfi-Tnkds

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด