การทำงานในฐานะนักปกครองระดับสูง กับการเป็นคนสามจังหวัดชายแดนใต้

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) Youtube

https://youtu.be/Cb2PJwuyo0o
...การทำงานในฐานะนักปกครองระดับสูง กับการเป็นคนสามจังหวัดชายแดนใต้ ในมิติความเป็นมุสลิม...คิดว่าจะมีปัญหา หรืออุปสรรคอะไรมั้ย... ...ลองมาฟังประสบการณ์จากการทำงานของนายธีระ มินทราศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นครศรีธรรมราช และปัตตานี จากกิจกรรมเสวนาออนไลน์ "การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อการเป็นนักปกครองที่ดี" วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ...ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดย #สิงห์เทาชายแดนใต้


 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด