แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงแบบมีส่วนร่วม

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/บทความ

ผู้เขียน

นินุสรา มินทราศักดิ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศรีประไพ อุดมละมุล, มัสวิณี สาและ, อานนท์ มุสิกวัณณ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่19

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด