เข้าร่วมประชุมทางวิชาการหัวข้อเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการเรียนรู้KM2020

7 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/การอบรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าเข้าร่วมประชุมทางวิชาการหัวข้อเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการจัดการเรียนรู้KM2020 กิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว