การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

6 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ
อาจารย์สุไลมาน หะโมะ บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา